Kreativ workshop för skolan

WORKSHOP I KLASSRUMMET

Läsåret 2013–14
2 x 40 min = 2 000 kr ex moms. Ev resa samt material tillkommer.

• Älska mönster! (Mönsterworkshop, alla åldrar, helklass)

• Värsta klippet (Kreativ hjärngymnastik/klippworkshop, alla ådrar, helklass)