Gör film i skolan

Läs UNT:s artikel om vårt animationsprojekt på Hågadalskolan ht 2011.

LILLA FILMPAKETET
Animationsverkstad för förskola och alla årskurser (helklass)
Klassen arbetar med animerad film under ledning av Erik Hedman. Metoden är enkel cut out-teknik där man klipper ut figurer. Det enda som behövs är kraftigt papper i olika färger, tuschpennor, häftmassa och saxar. Vi håller på en halv dag och det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum.

Kostnader:
Gemensam planering för personal: 5 000 kr ex moms
Kostnad/klass: 3 500 kr ex moms.
Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MELLANSTORA FILMPAKETET
Animationsverkstad för alla årskurser (helklass)
Klassen arbetar mer fördjupande med animerad film under ledning av Erik Hedman. Det går bra att anknyta till något aktuellt tema. Varje besök tar en halv dag och det fungerar bra att vara i ett vanligt klassrum.

Gemensam planering
Förberedande träff för alla lärare. Animatören Erik Hedman går igenom projektet och lär ut grunderna i animation och den enkla teknik som används.

Besök 1: Erik Hedman kommer till klassen och instruerar eleverna i animation och filmberättande.

Uppgift till klassen inför besök 2
Grupperna formulerar en enkel historia och förbereder figurer.

Besök 2: Erik Hedman hjälper eleverna att filma och att sätta ljud. Vi tittar på resultatet.

Kostnader:
Gemensam planering för personal: 5 000 kr ex moms
Kostnad per klass: 7 000 kr ex moms.
Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TIVOLI – STORA FILMPAKETET
Animationsverkstad och modellbygge för alla årskurser (helklass)

Här kombinerar vi modellbygge och animerad film. Mellan besöken ska klassen arbeta självständigt. Varje besök tar en halv dag. Det är önskvärt med ett särskilt projektrum.

Gemensam planering
Förberedande träff för alla lärare. Animatören Erik Hedman går igenom projektet och lär ut grunderna i animation och den enkla teknik som används.

Besök 1: Vi lär eleverna grunden i animation och i mindre grupper får de göra en kort film.

Besök 2: Grupperna bygger kulisser och figurer till tivolit av återvinningsmaterial.

Besök 3: Tillsammans filmar vi och ljudlägger tivolifilmerna.

Mellan besöken ska klassen arbeta självständigt.
Filmerna publiceras löpande på vår webbsida: www.uppsalakonsthall.se

Kostnad:
Gemensam planering för personal: 5 000 kr ex moms
Besök 1–3: 12 000 kr ex moms/klass
Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ROBOT
Animationsverkstad och modellbygge från 5 år (helklass)
Två och två får eleverna bygga robotar med återvinningsmaterial. Tillsammans gör vi en kort robotfilm med ljud.

Kostnad:
1 besök – heldag
Gemensam planering för skolans personal: 5 000 kr ex moms
Kostnad/klass: 8 000 kr ex moms
Tillkommer kostnader för resor utanför Uppsala, enligt ö.k.
I kostnaden ingår all teknik samt webbpublicering.